Konferencja ZaMa'24


Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski
prof. dr hab. inż. Damian Słota
prof. dr hab. inż. Marcin Woźniak
dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ
dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ
dr hab. Iwona Nowak, prof. PŚ
dr hab. Bożena Piątek, prof. PŚ
dr hab. Beata Sikora, prof. PŚ
dr hab. inż. Roman Wituła, prof. PŚ
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik