Konferencja 2013


Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski
dr hab. Danuta Jama, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Elżbieta Kasperska
dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Damian Słota, prof. Pol. Śl.
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik