Konferencja 2012


Program

20.09.2012

1000 - 1130 Sesja I

prowadzący obrady:
prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski
dr inż. Roman Wituła

1000 - Otwarcie Konferencji.
1010 - E. Hetmaniok: Zastosowanie algorytmu selekcji klonalnej do odtworzenia warunku brzegowego trzeciego rodzaju.
1030 - I. Nowak: Algorytm genetyczny i krzywe Beziera jako narzędzia optymalizacji układu chłodzenia łopatki turbiny gazowej.
1050 - M. Pleszczyński: Zastosowanie analityczno-numerycznej metody do rozwiązania zagadnienia z ruchomym brzegiem.
1110 - A. Korczak: Ocena głębokości ran oparzeniowych na podstawie temperatury powierzchni skóry.

1130 - 1200 Przerwa

1200 - 1320 Sesja II

prowadzący obrady:
dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Elżbieta Kasperska

1200 - A. Zielonka: Zastosowanie algorytmu immunologicznego w rozwiązywaniu odwrotnych zagadnień przewodnictwa ciepła.
1220 - N. Gawrońska, R. Wituła: Uogólnienia szeregu Gregory'ego.
1240 - M. Szweda, R. Wituła: O wybranych twierdzeniach Archimedesa.
1300 - J. Brzostowski: O dwóch zagadnieniach negocjacji agentowych.

1320 - 1350 Przerwa

1350 - 1540 Sesja III

prowadzący obrady:
dr hab. Danuta Jama, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Damian Słota

1350 - E. Mateja-Losa: Zarządzanie ekosystemami metodą dynamiki systemowej.
1410 - Z. Marszałek: Analiza własności algorytmu sortowania przez wstawianie dla dużych zbiorów danych.
1430 - M. Woźniak: Model systemu wspomagania decyzji pozycjonowania układu kulki na równoważni.
1450 - M. Żabka: Grafika na stronach WWW, która metoda jest najlepsza.
1510 - A. Glos: Obliczenia równoległe.
1530 - Zakończenie Konferencji.

Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik