Seminarium 2011


Program

20.09.2011

900 - 1050 Sesja I

prowadzący obrady:
dr hab. inż. Radosław Grzymkowski, prof. Pol. Śl.
dr inż. Roman Wituła

900 - Otwarcie Seminarium.
910 - E. Hetmaniok: Zastosowanie algorytmu "Harmony Search" do rozwiązania odwrotnego zagadnienia przewodnictwa ciepła.
930 - D. Słota: Homotopijna metoda perturbacyjna i jej wykorzystanie do rozwiązywania zagadnień przewodzenia ciepła.
950 - I. Nowak: Problem odwrotny w modelowaniu resztkowego pola magnetycznego.
1010 - A. Zielonka: Odtworzenie warunku brzegowego trzeciego rodzaju przy zastosowaniu algorytmu mrówkowego.
1030 - A. Korczak: Zastosowanie falki Haara i falki B-splajnowej w przybliżonym rozwiązywaniu zagadnień brzegowych.

1050 - 1120 Przerwa

1120 - 1240 Sesja II

prowadzący obrady:
dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.

1120 - M. Pleszczyński: Analityczna metoda wyznaczania położenia frontu krzepnięcia.
1140 - B. Bajorska: O rozkładzie Jordan'a-Chevalley'a.
1200 - N. Gawrońska: Podstawowe własności macierzy pełnych.
1220 - R. Wituła, P.Olczyk: Wariacje na temat ciągów średnich arytmetycznych i geometrycznych.

1240 - 1310 Przerwa

1310 - 1500 Sesja III

prowadzący obrady:
dr hab. Danuta Jama, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Elżbieta Kasperska

1310 – M. Woźniak: Model nauczania sieci neuronowej w oparciu o algorytm BP.
1330 – J.Brzostowski: Model Analizy Preferencji oparty na formowaniu zbiorów wariantów nierozróżnialnych dla różnych poziomów skali lingwistycznej.
1350 – Z. Sroczyński: Brajlowska notacja matematyczna w edukacji osób niepełnosprawnych wzrokowo.
1410 - K. Radlak: Pseudokoloryzacja posegmentowanych obrazów z wykorzystaniem algorytmu genetycznego.
1430 – Ł. Strzebińczyk: Wykorzystanie algorytmu genetycznego do wyznaczania optymalnego wycięcia materiału przy zadanych warunkach.
1450 – Zakończenie Seminarium.

Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik