Konferencja ZaMa'16


Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Marek Berezowski
prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski
dr hab. Danuta Jama, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Elżbieta Kasperska
dr hab. inż. Wojciech Kempa
dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Damian Słota, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Roman Wituła
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik