Konferencja ZaMa'20


W dniu 17.09.2020 na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbędzie się    "X Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii, ZaMa'20" organizowana przez katedrę Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Wydziału Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Wydziału Matematyki Stosowanej.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu (15 min.), proszone są o zgłoszenie uczestnictwa oraz przesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 30.06.2020 r. na adres: rafal.brociek@polsl.pl. Streszczenie nie powinno przekraczać jednej strony oraz należy je przygotować w formacie LaTeX zgodnie z przygotowanym szablonem (plik szablonu: LaTeX, pdf).

Planowane jest wydanie materiałów w Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics (poprzednia nazwa Zeszyty Naukowe Pol. Śl. ser. Matematyka Stosowana, 4 pkt., lista B). Możliwy jest także udział w konferencji z referatem bez druku pracy w czasopiśmie. Osoby zainteresowane publikacją, proszone są o nadesłanie prac (w języku angielskim, w LaTeX-u) w terminie do 30.06.2020 r.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 150 zł.


Organizatorzy:

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Wydziału Matematyki Stosowanej
Politechniki Śląskiej

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej
Oddział Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Matematyki Stosowanej
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik