Seminarium 2011


Komitet organizacyjny

dr inż. Damian Słota - przewodniczący
dr inż. Edyta Hetmaniok - zastępca przewodniczącego
dr Iwona Nowak
dr inż. Mariusz Pleszczyński
dr inż. Roman Wituła
dr inż. Adam Zielonka
mgr inż. Anna Korczak
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik