Konferencja 2014


Program

900 - 1110 Sesja I

prowadzący obrady:
Roman Wituła

900 - Otwarcie Konferencji
910 - Edyta Hetmaniok, Damian Słota: Wyznaczanie strumienia ciepła na powierzchni krzepnącego stopu przy wykorzystaniu algorytmu optymalizacji kolonią mrówek.
930 - Iwona Nowak: Algorytmy genetyczne z modelem probabilistycznym jako narzędzie optymalizacji.
950 - Adam Zielonka, Mariusz Pleszczyński: Zastosowanie metody hybrydowej do rozwiązania odwrotnego zagadnienia przewodnictwa ciepła.
1010 - Adam Zielonka, Edyta Hetmaniok, Damian Słota: Rozwiązanie odwrotnego zagadnienia odlewania ciągłego z wykorzystaniem zmodyfikowanego algorytmu poszukiwania harmonii.
1030 - Rafał Brociek: Schemat niejawny metody różnic skończonych dla równania dyfuzji z~pochodną rzędu ułamkowego względem czasu z mieszanymi warunkami brzegowymi.
1050 - Jarosław Matlak, Damian Słota: Numeryczny model krzepnięcia czystych metali z uwzględnieniem ich skurczu.

1110 - 1130 Przerwa

1130 - 1330 Sesja II

prowadzący obrady:
Damian Słota

1130 - Anna Reichel, Iwona Nowak: Porównanie wybranych algorytmów optymalizacyjnych z modelem probabilistycznym.
1150 - Roman Wituła, Piotr Lorenc, Michał Różański, Marcin Szweda: G-funkcje Meijera.
1210 - Roman Wituła, Piotr Lorenc, Michał Różański, Marcin Szweda: Całki Airy'ego, odwrotna transformacja Mellina i~ich zastosowania do rozwiązywania frakcjalnych równań różniczkowych cząstkowych.
1230 - Marcin Adam: Zastosowanie twierdzenia o punkcie stałym w teorii stabilności równań funkcyjnych.
1250 - Marcin Lawnik: Wykorzystanie zmodyfikowanych wielomianów Czebyszewa w kryptografii asymetrycznej.
1310 - Krzysztof Gromysz: Identyfikacja nieliniowych parametrów drgań jako podstawa wnioskowania o stanie zespolenia w żelbetowych płytach warstwowych.

1330 - 1350 Przerwa

1350 - 1530 Sesja III

prowadząca obrady:
Edyta Hetmaniok

1350 - Barbara Biły: O pewnej metodzie aproksymacji zbioru punktów krzywymi Béziera trzeciego stopnia.
1410 - Olaf Bar: A fast algorithm to determine the flux around closely spaced non-overlapping disks.
1430 - Tomasz Wojtowicz: Aspekt doboru struktur danych w niskopoziomowych symulatorach mikroprocesorów.
1450 - Zbigniew Marszałek, Dawid Połap, Marcin Woźniak: O wydajności sortowania bąbelkowego dla dużych zbiorów danych.
1510 - Zbigniew Marszałek, Dawid Połap, Marcin Woźniak: O wydajności klasycznej wersji sortowania bąbelkowego dla dużych zbiorów danych.
1530 - Zakończenie Konferencji.

Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik