Konferencja ZaMa'19


Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski
dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ
dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ
dr hab. Iwona Nowak, prof. PŚ
dr hab. Bożena Piątek, prof. PŚ
dr hab. Beata Sikora, prof. PŚ
dr hab. inż. Damian Słota, prof. PŚ
dr hab. inż. Roman Wituła, prof. PŚ
dr hab. inż. Marcin Woźniak, prof. PŚ
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik