Konferencja 2012


Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski
dr hab. Danuta Jama, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Elżbieta Kasperska
dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Damian Słota
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik