Konferencja ZaMa'19


Program

900 - Otwarcie Konferencji

910 - 1040 Sesja I (sala 210A)

prowadzący obrady: Roman Wituła

910 - Adam Zielonka, Edyta Hetmaniok, Damian Słota:
Odtworzenie parametrów chłodzenia w procesie ciągłego odlewania z uwzględnieniem zjawiska makrosegregacji.
925 - Iwona Nowak, Ryszard Buchalik, Grzegorz Nowak:
Analiza wrażliwości oraz heurystyki populacyjne w odwrotnym problemie termoelektrycznym.
940 - Anna Strzelewicz, Monika Krasowska, Gabriela Dudek, Michał Cieśla:
Modelowanie morfologii membran polimerowych o zadanej strukturze i właściwościach dyfuzyjnych.
955 - Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka:
Odtworzenie oporu cieplnego szczeliny powietrznej powstałej w procesie krzepnięcia stopu z uwzględnieniem zjawiska makrosegregacji oraz skurczu metalu.
1010 - Joachim Syga:
Zastosowanie twierdzenia Covitza-Nadlera w inkluzjach stochastycznych.
1025 - Wojciech Kempa, Kamil Książek:
Rozkład długości kolejki w stanie nieustalonym dla modelu z dyscypliną progową N-policy i procedurą wczesnego wybudzania serwera.


1040 - 1115 Przerwa

1115 - 1245 Sesja II (sala 210A)

prowadząca obrady: Iwona Nowak

1115 - Mariusz Pleszczyński, Adam Zielonka:
Algorytmy równoległe tomografii komputerowej.
1130 - Albasher Shareif:
Combined solution for heat flux analysis around non-overlapping discs.
1145 - Rafał Brociek, Damian Słota:
Odtworzenie współczynnika przewodzenia ciepła w modelu z pochodną niecałkowitego rzędu.
1200 - Agata Chmielowska:
Wstęp do teorii półgrup operatorów.
1215 - Krzysztof Gromysz:
Zastosowanie rachunku macierzowego do wyznaczania przemieszczeń i sił w podporach prostowanych budynków.
1230 - Grzegorz Sitek:
Sum of gamma and normal distribution.


1245 - 1330 Przerwa

1330 - 1500 Sesja III (sala 210A)

prowadząca obrady: Edyta Hetmaniok

1330 - Roman Wituła:
Twierdzenie Oliviera-Abela o asymptotyce zbieżności elementów szeregów zbieżnych.
1345 - Ireneusz Sobstyl:
Jak okiełznać szeregi rozbieżne.
1400 - Barbara Smoleń, Beata Bajorska-Harapińska, Roman Wituła:
Quaternaccis – oryginalne ciągi liczbowe.
1415 - Agnieszka Jakubiec:
Prawo Benforda.
1430 - Michał Różański:
Wyznaczniki pewnych dwóch macierzy sinusów.
1445 - Adrian Smuda:
Rachunek operatorów Mikusińskiego.


1500 - 1530 Przerwa

1530 - 1730 Sesja IV (sala 210A)
Man-Machine Interaction, organizator Adrian Kapczyński

prowadzący obrady: Damian Słota

1530 - Maciej Kotok:
Czy matematyka może uratować komuś życie? Praktyczne wykorzystanie matematyki w nawigacji obrazowej wspomagającej niszczenie zmian nowotworowych.
1600 - Adrian Kapczyński:
Wieloczynnikowe uwierzytelnianie.
1615 - Zdzisław Sroczyński:
Modernizacja klasycznego oprogramowania klasy desktop.
1630 - Piotr Halama, Adrian Kapczyński:
Analiza potencjału aplikacyjnego systemu zapisu języka japońskiego w obszarze identyfikacji biometrycznej.
1645 - Marcin Lawnik:
Aproksymacje odwzorowań chaotycznych poprzez rozwinięcia w szereg Fourier’a.
1700 - Tomasz Januszek, Adrian Kapczyński:
Implementacja oraz zastosowanie aplikacji mobilnej dla potrzeb analizy porównawczej systemów biometrycznych.
1715 - Arkadiusz Banasik, Marcin Lawnik:
Metoda doboru grupy docelowej użytkowników przy procesie tworzenia aplikacji opartej o user experience.


1730 - Zakończenie Konferencji
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik