Konferencja 2013


W dniu 19.09.2013 w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbędzie się "III Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii" organizowana przez Zakład Zastosowań Matematyki Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Wydziału Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Matematyki Stosowanej. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu (15 min.), proszone są o zgłoszenie uczestnictwa oraz przesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 01.09.2013 r. na adres: damian.slota@polsl.pl. Streszczenie nie powinno przekraczać jednej strony oraz należy je przygotować w formacie LaTeX zgodnie z przygotowanym szablonem (plik szablonu: LaTeX, pdf).

Planowane jest wydanie materiałów w Zeszytach Naukowych Pol. Śl. ser. Matematyka Stosowana (możliwy jest także udział w konferencji z referatem bez druku pracy w Zeszytach). Osoby zainteresowane publikacją, proszone są o nadesłanie prac (w języku angielskim, w LaTeX-u) w terminie do 15.06.2013 r.


Organizatorzy:

Zakład Zastosowań Matematyki
Instytut Matematyki
Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej
Oddział Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Matematyki Stosowanej
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik