Konferencja 2015


Program

900 - Otwarcie Konferencji

910 - 1110 Sesja I

prowadzący obrady:
Vladimir Mityushev

910 - Remy Dupas, Igor Grebennik, Oleksandr Lytvynenko: Three-dimensional one-to-one pickup and delivery routing problem with loading constraints.
930 - Edyta Hetmaniok: Zastosowanie algorytmu pszczelego w rozwiązaniu odwrotnego zagadnienia krzepnięcia stopu dwuskładnikowego w formie odlewniczej.
950 - Iwona Nowak, Mariusz Pleszczyński, Adam Zielonka: Porównanie algorytmu mrówkowego i ewolucyjnego w rozwiązywaniu odwrotnego problemu w tomografii komputerowej.
1010 - Tomasz Derda: Statystyka procesów niszczenia w matrycach nanofilarów.
1030 - Krzysztof Gromysz: Matematyczne modelowanie struktury warstwowej.
1050 - Iwona Nowak, Mariusz Pleszczyński, Adam Zielonka: Adaptacja algorytmu immunologicznego IRM do obliczeń równoległych.

1110 - 1130 Przerwa

1130 - 1330 Sesja II

prowadzący obrady:
Roman Wituła

1130 - Vladimir Mityushev: Badanie i opis matematyczny materiałów kompozytowych o losowych strukturach.
1150 - Marta Bryła, Vladimir Mityushev: Przewodność dwuwymiarowego materiału kompozytowego z wtrąceniami eliptycznymi.
1210 - Beata Krzaczek, Vladimir Mityushev: Przewodność materiałów kompozytowych z uwzględnieniem szczelin.
1230 - Marek Błasik: Zagadnienie Stefana niecałkowitego rzędu.
1250 - Rafał Brociek, Damian Słota: Odtworzenie warunku brzegowego w równaniu przewodnictwa ciepła rzędu ułamkowego.
1310 - Jarosław Matlak, Damian Słota: Odtworzenie współczynnika wnikania ciepła dla zagadnienia Stefana z~uwzględnieniem skurczu metalu oraz szczeliny powietrznej.

1330 - 1410 Przerwa

1410 - 1610 Sesja III

prowadząca obrady:
Damian Słota

1410 - Hanna Hanslik, Ireneusz Sobstyl, Mariusz Pleszczyński, Edyta Hetmaniok, Roman Wituła: Transformacje Kaprekara.
1430 - Marcin Szweda, Michał Różański, Jarosław Matlak, Mariusz Pleszczyński, Roman Wituła: Kilka refleksji nad uogólnieniami arbelos.
1450 - Michał Różański, Roman Wituła: O pewnym problemie Słoty-Wituły o postaci wyznaczników.
1510 - Marcin Szweda, Roman Wituła: O kilku wyznacznikach inspirowanych problemami z American Mathematical Monthly.
1530 - Alicja Wróbel, Beata Bajorska-Harapińska, Roman Wituła: Grupy macierzowe modulo k.
1550 - Bartłomiej Pawlik: Baza inwolucji 2-podgrup Sylowa grup alternujących.

1610 - 1630 Przerwa

1630 - 1830 Sesja IV

prowadzący obrady:
Wojciech Kempa

1630 - Michał Romaszewski: Kompresja animacji z wykorzystaniem rozkładu wyższego rzędu według wartości osobliwych.
1650 - Marcin Lawnik: Generowanie liczb pseudolosowych z rozkładu normalnego z wykorzystaniem odwzorowań chaotycznych.
1710 - Elżbieta Kasperska, Tomasz Bajon, Rafał Marjasz: Interaktywne gry programu Vensim jako wsparcie procesu uczenia się w Systemach Dynamicznych.
1730 - Adrian Kapczyński, Zdzisław Sroczyński: Metody weryfikacji tożsamości użytkowników systemów komputerowych.
1750 - Adrian Kapczyński, Zdzisław Sroczyński: Actiontracking narzędziem uwierzytelniania użytkowników aplikacji mobilnych.
1810 - Dariusz Pączko: Wpływ wybranych zmiennych na regularność liniowych rozszerzeń układów dynamicznych.

1830 - Zakończenie Konferencji
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik