Konferencja ZaMa'24


W dniu 26.09.2024 r. na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbędzie się "X Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii, ZaMa'24" organizowana przez katedrę Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Wydziału Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Wydziału Matematyki Stosowanej.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu (15 min.), proszone są o zgłoszenie uczestnictwa oraz przesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 30.06.2024 r. na adres: rafal.brociek@polsl.pl. Streszczenie nie powinno przekraczać jednej strony oraz należy je przygotować w formacie LaTeX zgodnie z przygotowanym szablonem (plik szablonu: LaTeX, pdf).

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 200 zł.


Organizatorzy:

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Wydziału Matematyki Stosowanej
Politechniki Śląskiej

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej
Oddział Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Matematyki Stosowanej
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik