Konferencja 2015


Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski
dr hab. Danuta Jama, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Elżbieta Kasperska
dr hab. inż. Wojciech Kempa
dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Damian Słota, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Roman Wituła
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik