Konferencja 2014


W dniu 18.09.2014 w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbędzie się "IV Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii" organizowana przez Zakład Matematyki Obliczeniowej i Informatyki Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Wydziału Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Wydziału Matematyki Stosowanej.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu (15 min.), proszone są o zgłoszenie uczestnictwa oraz przesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 30.06.2014 r. na adres: damian.slota@polsl.pl. Streszczenie nie powinno przekraczać jednej strony oraz należy je przygotować w formacie LaTeX zgodnie z przygotowanym szablonem (plik szablonu: LaTeX, pdf).

Planowane jest wydanie materiałów w Zeszytach Naukowych Pol. Śl. ser. Matematyka Stosowana (możliwy jest także udział w konferencji z referatem bez druku pracy w Zeszytach). Osoby zainteresowane publikacją, proszone są o nadesłanie prac (w języku angielskim, w LaTeX-u) w terminie do 30.06.2014 r.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100 zł. Istnieje możliowość zwolnienia z części lub całości opłaty. W tej sprawie proszę się kontaktować z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego.


Organizatorzy:

Zakład Matematyki Obliczeniowej i Informatyki
Instytut Matematyki
Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej
Oddział Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Matematyki Stosowanej
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik