Konferencja 2013


Program

19.09.2013

900 - 1050 Sesja I

prowadzący obrady:
prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski
dr inż. Roman Wituła

900 - Otwarcie Konferencji
910 - E. Hetmaniok, D. Słota, A. Zielonka, R. Wituła: Procedura oparta na zmodyfikowanym algorytmie poszukiwania harmonii w rozwiązaniu odwrotnego zagadnienia Stefana.
930 - I. Nowak, S. Rulik: Porównanie modelu analitycznego i numerycznego prostego silnika termoakustycznego.
950 - J. Matlak: Zastosowanie metody różnic skończonych na siatce krzywoliniowej do przybliżonego rozwiązania dwuwymiarowego zagadnienia Stefana.
1010 - R. Brociek, J. Matlak, D. Słota, E. Sporysz: Zastosowanie homotopijnej metody analizy do rozwiązywania układów liniowych równań całkowych.
1030 - B. Biły: Konwersja krzywej B'eziera trzeciego stopnia na krzywe B'eziera drugiego stopnia.

1050 - 1120 Przerwa

1120 - 1300 Sesja II

prowadzący obrady:
dr hab. inż. Damian Słota, prof. Pol. Śl.
dr inż. Edyta Hetmaniok

1120 - J. Burzyk: Całkowalne operatory Mikusińskiego jako ultradystrybucje.
1140 - M. Grzyb: O pewnym operatorze cofającym formę.
1200 - J. Syga: Odwzorowania jedno i wielowartościowe. Podobieństwa, różnice i problemy z tego wynikające.
1220 - P. Lorenc: Rachunek różniczkowy niecałkowitego rzędu.
1240 - J. Zarzycki, M. Pleszczyński, R. Wituła: O przecinaniu się wykresów funkcji.

1300 - 1330 Przerwa

1330 - 1600 Sesja III

prowadzący obrady:
dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.
dr Iwona Nowak

1330 - M. Pleszczyński, A. Zielonka: Zastosowanie metody hybrydowej do znalezienia ekstremum funkcjonału.
1350 - M. Lawnik: Konstrucja odwzorowanań chaotycznych o rozkładzie jednostajnym i dużej wrażliwości na warunki początkowe.
1410 - Z. Marszałek, M. Woźniak: Analiza własności wybranych wersji algorytmu bąbelkowego dla dużych zbiorów danych.
1430 - Z. Sroczyński: Interakcja człowiek-komputer na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem platformy Firemonkey.
1450 - P. Rychlik, A. Smolnik, P. Bęben, O. Ginalska: Rewolucja technologii internetowych.
1510 - J. Klamka: Robust D-stability of computer network.
1530 - M. Wróbel: Jednostajna ograniczoność operatorów Niemyckiego oraz pewne ich zastosowania.
1550 - Zakończenie Konferencji.

Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik