Konferencja ZaMa'18


Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Marek Berezowski
prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski
dr hab. inż. Edyta Hetmaniok
dr hab. inż. Elżbieta Kasperska
dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. Pol. Śl.
dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Damian Słota, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Roman Wituła, prof. Pol. Śl.
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik