Konferencja ZaMa'18


Program

900 - Otwarcie Konferencji

910 - 1055 Sesja I (sala 210A)

prowadzący obrady:
Roman Wituła

910 - Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka:
Zastosowanie algorytmu pszczelego w rozwiązaniu odwrotnego zadania krzepnięcia stopu z uwzględnieniem zjawiska makrosegregacji oraz skurczu metalu.
925 - Joachim Syga:
Całkowe przedstawienia pewnego modelu finansowego.
940 - Adam Zielonka, Edyta Hetmaniok, Damian Słota:
Model numeryczny procesu ciągłego odlewania z uwzględnieniem zjawiska makrosegregacji.
955 - Dmytro Nosov, Leonid Filshtinskii, Vladimir Mityushev:
Local fields in magnetoelectroelastic media with multiple cracks.
1010 - Celina Rom:
Warunkowe równania różniczkowe.
1025 - Radosław Grzymkowski, Mariusz Pleszczyński:
Zastosowanie przekształcenia różniczkowego Taylora do rozwiązywania równań różniczkowo-całkowych.
1025 - Radosław Grzymkowski, Mariusz Pleszczyński:
Zastosowanie przekształcenia różniczkowego Taylora do rozwiązywania równań różniczkowych z opóźnionym argumentem.
1040 - Wojciech Gwizdała, Wojciech Nawalaniec, Roman Czapla:
Molecular ordering and geometry of a nematic liquid crystal layer located near graphene plane - computer simulation study.


1055 - 1115 Przerwa

1115 - 1315 Sesja II (sala 210A)

prowadząca obrady:
Edyta Hetmaniok

1115 - Barbara Biły:
Krzywizna krzywych Beziera.
1130 - Mateusz Brzęk, Wojciech Mitkowski:
Przybliżone lokalizowanie uszkodzenia w wybranych obszarach geometrycznych z wykorzystaniem widma operatora Laplace'a.
1145 - Anna Strzelewicz, Monika Krasowska, Gabriela Dudek, Michał Cieśla:
Analiza błądzenia przypadkowego po strukturach hybrydowych membran polimerowych.
1200 - Rafał Brociek, Damian Słota, Mariusz Król, Grzegorz Matula, Waldemar Kwaśny:
Application of an Ant Colony Optimization algorithm in modeling the heat transfer in porous aluminum.
1215 - Grzegorz Sitek:
Zastosowanie sumy rozkładów gamma i normalnego w audycie finansowym.
1230 - Mariusz Pleszczyński:
O pewnej metodzie rozwiązywania osobliwego równania różniczkowo-całkowego.
1245 - Roman Wituła, Karolina Kulig, Michał Różański:
Twierdzenie Stahla.
1300 - Krzysztof Gromysz:
Zastosowanie równań różniczkowych do opisu odkształceń drugiego rzędu tymczasowych podpór budynków.


1315 - 1345 Przerwa

1345 - 1545 Sesja III (sala 210A)

prowadzący obrady:
Adrian Kapczyński

1345 - Roman Czapla, Wojciech Nawalaniec:
Estimations of the effective conductivity of composites with non-circular inclusions.
1415 - Oleksandra Osadcha:
O wybranych metodach iteracyjnych rozwiązywania układów równań liniowych.
1430 - Kamil Książek:
Wpływ wielowątkowści na przyspieszenie filtrowania obrazów.
1445 - Tomasz Januszek, Mariusz Pleszczyński:
Analiza porównawcza wydajnści języka Julia na tle innych klasycznych języków programowania.
1500 - Agnieszka Bier, Zdzisław Sroczyński:
Wyszukiwanie informacji w dokumentach zawierających notację matematyczną.
1515 - Agnieszka Bier, Zdzisław Sroczyński:
Dyktowanie wyrażeń matematycznych.
1530 - Marcin Lawnik, Joanna Krakowczyk, Arkadiusz Banasik:
Uogólniona rozmyta metoda delficka.


1545 - 1600 Przerwa

1600 - 1745 Sesja IV (sala 210A)

Man-Machine Interaction, organizator Adrian Kapczyński

prowadzący obrady:
Damian Słota

1600 - Paweł Buchwald:
Urządzenia mobilne w systemach rzeczywistości wirtualnej.
1630 - Piotr Halama, Bogumił Kulpa, Adrian Kapczyński:
Projekt zastosowania rozwiązania z zakresu IoT dla potrzeb doskonalenia procesu dydaktycznego.
1645 - Adrian Kapczyński, Szymon Kmak:
Innowacyjny system monitorowania stanu zdrowia.
1700 - Arkadiusz Banasik, Marcin Lawnik:
Systemy wspomagania decyzji w piłce nożnej.
1715 - Adrian Kapczyński, Marcin Lawnik:
Wykorzystanie metody delfickiej w procesie wyboru systemu biometrycznego.
1730 - Adrian Kapczyński, Artur Pełka:
Identyfikacja osobnicza z wykorzystaniem biblioteki programistycznej TensorFlow.


1745 - Zakończenie Konferencji
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik