Konferencja ZaMa'22


Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski
prof. dr hab. inż. Damian Słota
dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ
dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ
dr hab. Iwona Nowak, prof. PŚ
dr hab. Bożena Piątek, prof. PŚ
dr hab. Beata Sikora, prof. PŚ
dr hab. inż. Roman Wituła, prof. PŚ
dr hab. inż. Marcin Woźniak, prof. PŚ
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik