Konferencja ZaMa'17


Program

900 - Otwarcie Konferencji

910 - 1055 Sesja I (sala 210A)

prowadzący obrady:
Roman Wituła

910 - Roman Czapla, Vladimir Mityushev:
Self-assembly via e-sums and their applications to biological structures.
925 - Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka:
Odtworzenie warunków chłodzenia w trójwymiarowym modelu procesu ciągłego odlewania przy użyciu wybranych algorytmów sztucznej inteligencji.
940 - Joachim Syga:
Własności całek i zbioru rozwiązań inkluzji stochastycznych typu Stratonowicza.
955 - Barbara Biły:
Wykorzystanie macierzy Sylvestera do znajdowania punktów przecięcia się krzywych danych w postaci parametrycznej.
1010 - Dmytro Nosov, Vladimir Mityushev:
Application of singular integral equation technique and generalized method of Schwarz in random composites.
1025 - Iwona Nowak:
Heurystyki populacyjne jako narzędzia optymalizacji wielokryterialnej oraz rozwiązywania problemów odwrotnych w silniku termoakustycznym.
1040 - Radosław Grzymkowski, Mariusz Pleszczyński:
Zastosowanie przekształcenia różniczkowego Taylora do rozwiązywania zagadnienia rachunku wariacyjnego.


1055 - 1125 Przerwa

1125 - 1310 Sesja II (sala 210A)

prowadzący obrady:
Vladimir Mityushev

1125 - Piotr Drygaś:
Uogólniona metoda Schwarza dla zagadnienia kontaktu doskonałego dwuwymiarowego kompozytu sprężystego.
1140 - Piotr Wilczek:
Nowe miary centralności w analizie danych opartych na grafach.
1155 - Albasher Shareif:
FEM analysis and exact formula for the heat flux around two disks.
1210 - Rafał Brociek, Damian Słota:
Zastosowanie algorytmów roju w rozwiązywaniu zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła niecałkowitego rzędu.
1225 - Mariusz Pleszczyński:
O pewnej metodzie rozwiązywania osobliwego równania całkowego pierwszego rodzaju.
1240 - Adam Zielonka, Edyta Hetmaniok, Damian Słota:
Rozwiązanie odwrotnego jednowymiarowego zagadnienia krzepnięcia stopu metali z uwzględnieniem zjawiska skurczu.
1255 - Marek Balcer, Kamil Książek:
O pewnych dziwnych funkcjach testowych.


1310 - 1355 Przerwa

1355 - 1520 Sesja III (sala 210A)

prowadząca obrady:
Edyta Hetmaniok

1355 - Michał Różański, Roman Wituła:
Mocniejsza wersja nierówności Hadamarda.
1410 - Karol Duda:
Słowa łączne w rozmaitościach Ap A2.
1420 - Sławomir Kusiński:
Pewnie nieskuteczne kryterium zbieżności szeregów, a metody aproksymacji liczb rzeczywistych.
1430 - Barbara Smoleń:
Tożsamości dla wielomianów wielu zmiennych i ich zastosowania\ w teorii równań rekurencyjnych.
1440 - Barbara Smoleń:
Dwuparametrowe liczby quasi-Fibonacciego.
1450 - Ireneusz Sobstyl, Roman Wituła, Rafał Zduńczyk:
O kreowaniu testów podzielności.
1500 - Kamil Książek:
Porównanie działania wybranych metod heurystycznych w rozwiązywaniu układów równań.
1510 - Oleksandra Osadcha, Zbigniew Marszałek
Porównanie metody minimalnego residuum z metodą sprzężonych gradientów.


1520 - 1545 Przerwa

1545 - 1800 Sesja IV (sala 210A)

Man-Machine Interaction, organizator Adrian Kapczyński

prowadzący obrady:
Damian Słota

1545 - Grzegorz Sitek:
Zastosowanie mieszanek rozkładów gamma w audycie finansowym.
1600 - Marcin Lawnik:
Odwzorowanie logistyczne, jego uogólnienia i zastosowania.
1615 - Michał Sawicki, Andrzej Kwiecień:
Test homoskedastyczności rozkładów empirycznych interwałów izochronicznych jako narzędzie oceny wpływu parametrów systemu USB 3.1 Gen 1 na jakość usług transportowych danych multimedialnych.
1630 - Adrian Kapczyński:
Badanie charakterystyk ilościowych systemu identyfikacji osobniczej wykorzystującego biometrię linii papilarnych.
1645 - Joanna Krakowczyk, Marcin Lawnik:
Aplikacja SWaDaZ czyli o wspomaganiu podejmowania decyzji w oparciu o Z-liczby.
1700 - Jarosław Karcewicz:
Analiza rozwiązań QoS w bezprzewodowych sieciach komputerowych o topologii kratowej dla zastosowań Internetu Rzeczy.
1715 - Zdzisław Sroczyński:
Interakcja człowiek-komputer dla urządzeń ubieralnych.
1730 - Zdzisław Sroczyński:
Porównanie wydajności wybranych języków programowania.
1745 - Marek Morawiak:
Liniowe rozszerzenia układów dynamicznych na torusie.


1800 - Zakończenie Konferencji
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik