Konferencja ZaMa'16


W dniu 22.09.2016 w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbędzie się    "VI Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii, ZaMa'16" organizowana przez Zakład Matematyki Obliczeniowej i Informatyki Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Wydziału Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Wydziału Matematyki Stosowanej.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu (15 min.), proszone są o zgłoszenie uczestnictwa oraz przesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 30.06.2016 r. na adres: damian.slota@polsl.pl. Streszczenie nie powinno przekraczać jednej strony oraz należy je przygotować w formacie LaTeX zgodnie z przygotowanym szablonem (plik szablonu: LaTeX, pdf).

Planowane jest wydanie materiałów w Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics (poprzednia nazwa Zeszyty Naukowe Pol. Śl. ser. Matematyka Stosowana, 4 pkt., lista B). Możliwy jest także udział w konferencji z referatem bez druku pracy w czasopiśmie. Osoby zainteresowane publikacją, proszone są o nadesłanie prac (w języku angielskim, w LaTeX-u) w terminie do 30.06.2016 r.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100 zł.

W ramach tegorocznej konferencji odbędzie się międzynarodowe sympozjum dla młodych naukowców zainteresowanych naukami technicznymi, inżynierią oraz matematyką: Symposium for Young Scientists in Technology, Engineering and Mathematics - SYSTEM 2016. Referaty na sympozjum prosimy zgłaszać do organizatora sympozjum Christian Napoli na adres napoli@dmi.unict.it. Zaakceptowane prace po wygłoszeniu w ramach webinaru internetowego zostaną opublikowane jako tom CEUR WS (ISSN 1613-0073) i wysłane do indeksowania w ramach baz Scopus, Google Scholar oraz innych. Więcej informacji oraz plik szablonu można znaleźć na stronie sympozjum www.dmi.unict.it/napoli/system/.


Organizatorzy:

Zakład Matematyki Obliczeniowej i Informatyki
Instytutu Matematyki
Wydziału Matematyki Stosowanej
Politechniki Śląskiej

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej
Oddział Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Matematyki Stosowanej
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik