Konferencja ZaMa'16


Program

900 - Otwarcie Konferencji

910 - 1050 Sesja IA (sala 210A)

prowadzący obrady:
Roman Wituła

910 - Vladimir Mityushev, Wojciech Nawalaniec:
Ensembles of particles in highly viscous media.
930 - Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka:
Rozwiązanie odwrotnego zagadnienia odlewania ciągłego przy użyciu wybranych algorytmów sztucznej inteligencji.
950 - Joachim Syga:
Całki i inkluzje stochastyczne w modelu finansowym.
1010 - Iwona Nowak:
Podejście Bayesa jako narzędzie do odtwarzania funkcji na podstawie jej zaburzonych wartości.
1030 - Leonid Filshtinskii, Dmytro Nosov, Hanna Erenenko:
Statistical characteristics of damage parameters in magnetoelectroelastic media with multiple cracks.

910 - 1050 Sesja IB - SYSTEM 2016 (sala 401)

prowadzący obrady:
Christian Napoli, Marcin Woźniak

910 - Dawid Połap:
Automatic system to improve quality of 2D images based on Kohonen classifier.
930 - Tomasz Pańczyszyn:
The specifics of natural language and ways of processing it in the computational linguistics.
950 - Danuta Jama:
Local selection for heuristic algorithms as a factor in accelerating the finding optimum.
1010 - Adrianna Benna:
On application of heuristic approach to the birthday paradox problem solving.
1030 - Kamil Książek, Zbigniew Marszałek:
On various approaches to combinatorial summation primes.


1050 - 1120 Przerwa

1120 - 1300 Sesja IIA (sala 210A)

prowadzący obrady:
Marek Berezowski

1120 - Olaf Bar, Krzysztof Wójcik:
Wpływ wyboru teselacji płaszczyzny na zbieżność szybkiej metody obliczania strumienia w dwuwymiarowym zagadnieniu przewodności.
1140 - Piotr Drygaś:
Efektywne własności dwuwymiarowych periodycznych materiałów kompozytowych o losowych strukturach wtrąceń kołowych.
1200 - Krzysztof Gromysz:
Przykład zastosowania zagadnienia własnego i całkowania równań ruchu do wyznaczania się wewnętrznych w powłokowo-prętowym modelu konstrukcji.
1220 - Beata Krzaczek, Vladimir Mityushev:
Przewodność materiałów kompozytowych z uwzględnieniem szczelin.
1240 - Marta Bryła, Vladimir Mityushev:
Condutivity of two-dimensional composite containing various elliptical inclusion.


1120 - 1300 Sesja IIB - SYSTEM 2016 (sala 401)

prowadzący obrady:
Christian Napoli, Zbigniew Marszałek

1120 - Tatjana Sidekerskiene, Robertas Damasevicius:
WiFi field monitoring for e-pollution detection.
1140 - Robertas Damasevicius, Paulius Paskevicius:
Adaptation of user interface based on contextual feedback.
1200 - Marek Balcer:
Mathematical background of particle swarm and heuristic algorithms.
1220 - Rafał Brociek:
Crank-Nicolson scheme for space fractional heat conduction equation with mixed boundary.
1240 - Marcin Woźniak:
Computational intelligence applications into modeling of dynamic systems.


1300 - 1340 Przerwa

1340 - 1520 Sesja IIIA (sala 210A)

prowadzący obrady:
Damian Słota

1340 - Edyta Hetmaniok, Piotr Lorenc, Mariusz Pleszczyński, Michał‚ Różański, Marcin Szweda, Roman Wituła:
Frakcjalne uogólnienie liczb harmonicznych.
1400 - Piotr Wilczek:
Ultrametryczne własności binarnych zbiorów danych.
1420 - Barbara Smoleń, Edyta Hetmaniok, Roman Wituła:
Trójkąty Stirlinga.
1440 - Celina Rom:
Warunkowe równania różniczkowe.
1500 - Alicja Wróbel:
Zbiory Gerszgorina i Brauera danej macierzy.


1340 - 1520 Sesja IIIB (sala 401)

prowadzący obrady:
Zbigniew Marszałek, Marcin Woźniak

1340 - Marek Berezowski:
Przewidywalny chaos.
1400 - Ferdinand Uilhoorn:
Estimating rapid flow transients using extended Kalman filter.
1420 - Grzegorz Sitek:
Mody mieszanki rozkładów normalnych.
1440 - Roman Czapla:
e-sumy jako parametry charakteryzujące losowy rozkład obiektów geometrycznych na płaszczyźnie.
1500 - Radosław Grzymkowski, Edyta Hetmaniok, Mariusz Pleszczyński:
Metoda hybrydowa przekształcenia Taylora w zastosowaniu do rozwiązania zagadnienia Stefana.


1520 - 1540 Przerwa

1540 - 1740 Sesja IVA (sala 210A)

prowadzący obrady:
Vladimir Mityushev

1540 - Marcin Adam, Bożena Piątek, Mariusz Pleszczyński, Barbara Smoleń, Roman Wituła:
Wartości funkcji psi dla dużych argumentów.
1600 - Adam Zielonka, Edyta Hetmaniok, Damian Słota:
Rozwiązanie przybliżone bezpośredniego jednowymiarowego zagadnienia krzepnięcia stopu metali z uwzględnieniem zjawiska skurczu.
1620 - Aleksandra Bąk:
Ocena możliwości predykcji przemieszczeń murów oporowych Zapory Solina.
1640 - Rafał Brociek, Damian Słota:
Schemat niejawny metody różnic skończonych dla równania przewodnictwa ciepła z pochodną ułamkową względem przestrzeni z mieszanymi warunkami brzegowymi.
1700 - Joanna Jureczko:
Silne ciągi i ich zastosowania w wyborach społecznych.
1720 - Sebastian Żurek, Waldemar Hołubowski, Martyna Maciaszczyk:
Dzielniki zera pierścienia macierzy nieskończonych.


1540 - 1740 Sesja IVB (sala 401)

prowadząca obrady:
Edyta Hetmaniok

1540 - Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński, Marcin Sobota, Zdzisław Sroczyński:
Analiza oraz ocena rzeczywistego systemu głosowania elektronicznego.
1600 - Katarzyna Adrianowicz, Iwona Nowak:
Metody matematyczne w algorytmach pozycjonowania stron internetowych.
1620 - Zbigniew Marszałek:
Nowa rekursywna metoda sortowania.
1640 - Marcin Lawnik:
Metoda spłaszczania rozkładów prawdopodobieństwa z wykorzystaniem odwzorowań chaotycznych.
1700 - Zdzisław Sroczyński:
Doświadczenie użytkownika w różnych zastosowaniach Internetu rzeczy.
1720 - Paweł Łęczycki, Waldemar Hołubowski:
Podgrupy 2-generowane macierzy nieskończonych unitrójkątnych.


1740 - Zakończenie Konferencji
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik