Seminarium 2011


Komitet naukowy

dr hab. inż. Radosław Grzymkowski, prof. Pol. Śl.
dr hab. Danuta Jama, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Elżbieta Kasperska
dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik