Seminarium 2011


Organizatorzy:

Instytut Matematyki
Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika ¦l±ska

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki ¦l±skiej
Oddział Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Matematyki Stosowanej
Created by Ewelina Domalik