Organizatorzy


Zakład Matematyki Obliczeniowej i Informatyki
Instytutu Matematyki
Wydziału Matematyki Stosowanej
Politechniki ¦l±skiej

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki ¦l±skiej
Oddział Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Matematyki Stosowanej
Created by Ewelina Domalik