Organizatorzy


Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej
Instytutu Matematyki
Wydziału Matematyki Stosowanej
Politechniki Śląskiej

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej
Oddział Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Matematyki Stosowanej
Created by Ewelina Domalik