Konferencja ZaMa'18


W dniu 20.09.2018 w Instytucie Matematyki Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach odbędzie się    "VIII Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii, ZaMa'18" organizowana przez Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki ¦l±skiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki ¦l±skiej Oddział Wydziału Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Wydziału Matematyki Stosowanej.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu (15 min.), proszone s± o zgłoszenie uczestnictwa oraz przesłanie streszczenia wyst±pienia w terminie do 30.06.2018 r. na adres: damian.slota@polsl.pl. Streszczenie nie powinno przekraczać jednej strony oraz należy je przygotować w formacie LaTeX zgodnie z przygotowanym szablonem (plik szablonu: LaTeX, pdf).

Planowane jest wydanie materiałów w Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics (poprzednia nazwa Zeszyty Naukowe Pol. ¦l. ser. Matematyka Stosowana, 4 pkt., lista B). Możliwy jest także udział w konferencji z referatem bez druku pracy w czasopi¶mie. Osoby zainteresowane publikacj±, proszone s± o nadesłanie prac (w języku angielskim, w LaTeX-u) w terminie do 30.06.2018 r.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100 zł.


Organizatorzy:

Zakład Matematyki Obliczeniowej i Informatyki
Instytutu Matematyki
Wydziału Matematyki Stosowanej
Politechniki ¦l±skiej

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki ¦l±skiej
Oddział Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Matematyki Stosowanej
Created by Ewelina Domalik