Editorial address

Faculty of Applied Mathematics
Silesian University of Technology
Kaszubska 23
44-100 Gliwice
Poland
Adres redakcji

Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska
ul. Kaszubska 23
44-100 Gliwicee-mail: sjpam@polsl.pl
www: mat.polsl.pl/sjpam/

Created by Ewelina Domalik