Wydział Matematyki Stosowanej - Politechnika Śląska


Studia podyplomowe

Nauczanie matematyki w szkołach

Studia podyplomowe "Nauczanie matematyki w szkołach" prowadzone są na Wydziale Matematyki Stosowanej (dawniej Matematyczno-Fizycznym) Politechniki Śląskiej od 1994 roku. Przez te lata kilkuset absolwentów podjęło pracę nauczyciela matematyki, kształcąc uczniów we wszystkich rodzajach szkół.

O studiach

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie nauk ścisłych, lub czynnych zawodowo nauczycieli posiadających tytuł magistra oraz kompetencje w zakresie efektów kształcenia wymaganych od kandydata (według programu kształcenia). Podczas studiów realizowane są efekty kształcenia dla kierunku Matematyka dla studiów I stopnia. Kończą się one przedstawieniem pracy dyplomowej oraz złożeniem egzaminu dyplomowego. Dzięki temu absolwenci tych studiów nabywają uprawnień do nauczania matematyki w szkole podstawowej, średniej oraz zawodowej. Aby wykorzystać nabyte kwalifikacje należy posiadać uprawnienia pedagogiczne.

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry. Prowadzone są systemem zaocznym - w każdym semestrze odbywa się osiem zjazdów w soboty i niedziele. Oprócz przedmiotów matematycznych w programie studiów przewidziane są również przedmioty informatyczne oraz zajęcia z dydaktyki matematyki i praktyka w szkole, łącznie 370 godzin. Bardziej szczegółowe informacje, w tym realizowane efekty kształcenia oraz karty wszystkich przedmiotów, znajdują się w programie kształcenia.

Zapisy odbywają się poprzez system rekrutacji Politechniki Śląskiej. Koszt uczestnictwa to 1800 zł na semestr.

Terminarz

Kadra


 • dr inż. Beata Bajorska-Harapińska, kierownik studiów

  Line Icons

  Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizycznego (obecnie Wydziału Matematyki Stosowanej) Politechniki Śląskiej, a od 2004 roku - adiunkt w Instytucie Matematyki. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu algebry, w szczególności teorii grup, oraz teorii liczb i układów dynamicznych. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, również w języku angielskim, dla studentów wielu wydziałów Politechniki Śląskiej. Matematyk z wykształcenia, dydaktyk z zamiłowania.

 • dr inż. Piotr Gawron

  Line Icons

  Od 1973 roku związany z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym (obecnie Matematyki Stosowanej) Politechniki Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe to algebra, teoria grup, informatyka, projektowanie aplikacji internetowych, przetwarzanie dokumentów i multimedia cyfrowe. Przez wiele lat wspólpracował jako statystyk z badaczami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadził również wykłady na Uniwersytecie Konstantyńskim w Algierii, Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie oraz Uniwersytecie Marsylskim. Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej.

 • dr inż. Konrad Kaczmarek

  Line Icons

  Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego (obecnie Matematyki Stosowanej). Od roku 2008 adiunkt w Instytucie Matematyki. W kręgu jego zainteresowań naukowych są zastosowania matematyki w naukach technicznych. Prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów prawie każdego Wydziału Politechniki Śląskiej.

 • dr inż. Mariusz Pleszczyński

  Line Icons

  Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego (obecnie Matematyki Stosowanej) Politechniki Śląskiej, a od 2012 roku - adiunkt w Instytucie Matematyki. Jego zainteresowania naukowe to zastosowania matematyki i informatyki w technice. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z matematyki i informatyki dla studentów wielu wydziałów Politechniki Śląskiej.