Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki
Wydział Matematyki Stosowanej - Politechnika ¦l±ska
Gliwice 15-16 czerwca 2012 roku