Wydział Matematyki Stosowanej

Katedra Matematyki

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji

Czasopismo SJPAM - Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics

Czasopismo MINUT - Matematyka i Informatyka na Uczelniach Technicznych

Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii

Konferencja Groups and Their Actions

Plan zajęć

Poczta

Zmiana hasła

System SOD

System USOS

Obciążenia dydaktyczne

Platforma Zdalnej Edukacji

Obsługa informatyczna

Baza "Dorobek"

Wykonanie strony: Ewelina Domalik