Wydział Matematyki Stosowanej - Politechnika Śląska


Studia podyplomowe

Nauczanie matematyki w szkołachStudia podyplomowe "Nauczanie matematyki w szkołach" prowadzone są na Wydziale Matematyki Stosowanej (dawniej Matematyczno-Fizycznym) Politechniki Śląskiej od 1994 roku. Przez te lata kilkuset absolwentów podjęło pracę nauczyciela matematyki, kształcąc uczniów we wszystkich rodzajach szkół.

O studiach

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie nauk ścisłych, lub czynnych zawodowo nauczycieli posiadających tytuł magistra oraz kompetencje w zakresie efektów kształcenia wymaganych od kandydata (według programu kształcenia). Podczas studiów realizowane są efekty kształcenia dla kierunku Matematyka dla studiów I stopnia. Kończą się one przedstawieniem pracy dyplomowej oraz złożeniem egzaminu dyplomowego. Dzięki temu absolwenci tych studiów nabywają uprawnień do nauczania matematyki w szkole podstawowej, średniej, zawodowej oraz gimnazjum. Aby wykorzystać nabyte kwalifikacje należy posiadać uprawnienia pedagogiczne.

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry. Prowadzone są systemem zaocznym - w każdym semestrze odbywa się osiem zjazdów w soboty i niedziele. Oprócz przedmiotów matematycznych w programie studiów przewidziane są również przedmioty informatyczne oraz zajęcia z dydaktyki matematyki i praktyka w szkole, łącznie 370 godzin. Bardziej szczegółowe informacje, w tym realizowane efekty kształcenia oraz karty wszystkich przedmiotów, znajdują się w programie kształcenia.

Zapisy odbywają się poprzez system rekrutacji Politechniki Śląskiej. Koszt uczestnictwa to 1800 zł na semestr.

TerminarzW poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy rozkład zajęć. Zastosowano następujące skróty nazw przedmiotów:
Algebra - Algebra i arytmetyka
Analiza - Analiza matematyczna
Dydaktyka - Dydaktyka matematyki
Technologia - Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki

 
Nr zjazdu Termin zjazdu Sobota Niedziela
1 04-05.03.2017 09.00-15.45 Geometria 09.00-14.00 Analiza
2 18-19.03.2017 09.00-10.30 Dydaktyka 10.45-15.45 Algebra 10.00-15.00 Technologia
3 01-02.04.2017 09.00-10.30 Geometria (egz) 10.45-15.45 Dydaktyka 09.00-14.00 Analiza
4 08-09.04.2017 09.00-12.15 Dydaktyka 12.30-15.45 Algebra 10.00-15.00 Technologia
5 22-23.04.2017 09.00-12.15 Dydaktyka 12.30-15.45 Algebra 09.00-14.00 Analiza
6 13-14.05.2017 10.00-16.45 Algebra 10.00-15.00 Technologia
7 20-21.05.2017 09.00-15.45 Dydaktyka 09.00-14.00 Analiza
8 10-11.06.2017 09.00-14.00 Dydaktyka 14.15-15.45 Algebra (egz) 10.00-15.00 TechnologiaZajęcia z Technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki odbywają się w sali 409 na Wydziale Matematyki Stosowanej.
Wszystkie pozostałe zajęcia odbywają się w sali 402 na Wydziale Matematyki Stosowanej.

Kadra


 • dr inż. Beata Bajorska-Harapińska, kierownik studiów

  Line Icons

  Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizycznego (obecnie Wydziału Matematyki Stosowanej) Politechniki Śląskiej, a od 2004 roku - adiunkt w Instytucie Matematyki. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu algebry, w szczególności teorii grup, oraz teorii liczb i układów dynamicznych. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, również w języku angielskim, dla studentów wielu wydziałów Politechniki Śląskiej. Matematyk z wykształcenia, dydaktyk z zamiłowania.

 • dr inż. Piotr Gawron

  Line Icons

  Od 1973 roku związany z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym (obecnie Matematyki Stosowanej) Politechniki Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe to algebra, teoria grup, informatyka, projektowanie aplikacji internetowych, przetwarzanie dokumentów i multimedia cyfrowe. Przez wiele lat wspólpracował jako statystyk z badaczami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadził również wykłady na Uniwersytecie Konstantyńskim w Algierii, Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie oraz Uniwersytecie Marsylskim. Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej.

 • dr inż. Konrad Kaczmarek

  Line Icons

  Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego (obecnie Matematyki Stosowanej). Od roku 2008 adiunkt w Instytucie Matematyki. W kręgu jego zainteresowań naukowych są zastosowania matematyki w naukach technicznych. Prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów prawie każdego Wydziału Politechniki Śląskiej.

 • dr inż. Mariusz Pleszczyński

  Line Icons

  Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego (obecnie Matematyki Stosowanej) Politechniki Śląskiej, a od 2012 roku - adiunkt w Instytucie Matematyki. Jego zainteresowania naukowe to zastosowania matematyki i informatyki w technice. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z matematyki i informatyki dla studentów wielu wydziałów Politechniki Śląskiej.