Wydział Matematyki Stosowanej Politechnika Śląska
 
 
 
 

 
 
Studia podyplomowe Nauczanie Informatyki w szkołach

 

Studia podyplomowe nauczanie Informatyki w szkołach prowadzone są na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej od 2013 roku.

Studia podyplomowe z Nauczania informatyki w szkołach są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy informatycznej w wymiarze potrzebnym do nauczania informatyki w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. Słuchacze tych studiów aby wykorzystać uzyskane kwalifikacje powinni mieć uprawnienia pedagogiczne. Studia są prowadzone systemem zaocznym w ciągu trzech semestrów w łącznym wymiarze 360 godzin. W każdym semestrze przewidywanych jest osiem zjazdów w soboty i niedziele. Uczestnicy studiów są zobowiązani do przedstawienia pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego. Czas trwania studiów: od 1 października 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Zapisy na kolejny rok studiów poprzez system rekrutacji Politechniki Śląskiej.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału Matematyki Stosowanej, ul. Kaszubska 23, Gliwice (tel. 32 237 2029, email: rms@polsl.pl).