Gliwice
2016
XVII Ogólnopolska Konferencja
Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych
Strona główna
O konferencji
Uczestnicy
Komitet Programowy
Komitet Organizacyjny
Program
Streszczenia wystąpień
Materiały konferencyjne
Ważne informacje
Rejestracja
Galeria
Kontakt



Komitet programowy

Prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Teresa Winiarska, Politechnika Krakowska *

Dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, Politechnika Śląska

Doc dr Andrzej Just, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Wojciech Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Kazimierz Nikodem, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Prof. dr hab. Ewa Swoboda, Uniwersytet Rzeszowski *

Prof. dr hab. Krzysztof Szajowski, Politechnika Wrocławska

Doc dr Barbara Wikieł, Politechnika Gdańska



* - czekamy na potwierdzenie