Celem konferencji jest prezentacja metod matematycznych maj±cych zastosowanie w technice, informatyce oraz ekonomii.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumian± teorię oraz praktykę zastosowań matematyki, w tym metody matematyczne, które mog± znaleĽć zastosowanie w różnych zagadnieniach techniki, informatyki oraz ekonomii.


Created by Ewelina Domalik