Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopismo

Monografie

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


1888
zmarł Rudolf Julius Clausius, niemiecki fizyk i matematyk (ur. 1822)

Zespoły dydaktyczne w Instytucie Matematyki

Wydziały Architektury oraz Budownictwa Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wydział Chemiczny Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Elektryczny Ośrodek Katowice
Wydział Górnictwa i Geologii Ośrodek Rybnik
Wydział Inżynierii Środowiska i EnergetykiWydział Matematyki Stosowanej

dr inż. Piotr Gawron, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych, kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Matematyki Stosowanej, Pełnomocnik Dziekana ds. Informatycznej Obsługi Zajęć Dydaktycznych

mgr inż. Arkadiusz Banasik
prof. dr hab. inż. Marek Berezowski
prof. dr hab. Mykola Bratiichuk
prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski
dr hab. inż. Edyta Hetmaniok
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski
prof. dr hab. Aleksander Iwanow
dr inż. Adrian Kapczyński
dr inż. Jarosław Karcewicz
dr hab. inż. Wojciech Kempa
prof. dr hab. Viktor Kulyk
dr hab. Edward Kwaśniewicz
dr inż. Marcin Lawnik
dr Zbigniew Marszałek
dr inż. Bożena Piątek
dr inż. Jan Pochciał
dr hab. inż. Damian Słota
dr inż. Marcin Sobota
dr inż. Zdzisław Sroczyński
dr inż. Witold Tomaszewski
dr hab. inż. Roman Wituła
dr inż. Marcin Woźniak
dr inż. Adam Zielonka
dr inż. Marek Żabka
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska