Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


Zakłady naukowe w Instytucie Matematyki

Zakład Algebry
Zakład Analizy i Topologii
Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej
Zakład InformatykiZakład Analizy i Topologiidr hab. inż. Roman Wituła, prof. PŚ, kierownik zakładu

dr inż. Marcin Adam, st. wykładowca, Pełnomocnik Dziekana ds.Monitorowania Karier Absolwentów, kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym
dr Barbara Biły, st. wykładowca
prof. dr hab. Viktor Kulyk, profesor nadzwyczajny
mgr Sławomir Kusiński, asystent
dr inż. Jakub Jan Ludew, instruktor, Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr Janina Macura, st. wykładowca
dr inż. Ewelina Mainka-Niemczyk, asystent
mgr inż. Marek Morawiak, instruktor
dr hab. inż. Bożena Piątek, prof. PŚ
dr inż. Jan Pochciał, adiunkt
mgr Michał Różański, asystent
dr Alicja Samulewicz, st. wykładowca
mgr Barbara Smoleń, asystent
dr inż. Andrzej Starosolski, st. wykładowca


Tematyka naukowa Zakładu obejmuje zagadnienia regularności liniowych rozszerzeń układów dynamicznych na torusie, uogólnione funkcje Lapunowa w teorii liniowych rozszerzeń oraz w teorii dychotomicznych liniowych układów równań różniczkowych, zagadnienia matematycznej teorii sterowania, całki Aumanna i Riemanna multifunkcji, ich zastosowania w równaniach funkcyjnych, drzewa metryczne, punkty stałe, aproksymacje, operator złożenia (Niemyckiego) generowany przez multifunkcje działający w różnych przestrzeniach funkcyjnych, funkcje analityczne jednej zmiennej, operatory splotu i operatory translacji w przestrzeniach multifunkcji, transformata Fouriera pseudodystrybucji, ultrafiltry na zbiorze liczb naturalnych, różniczkowalność multifunkcji w sensie Banksa-Jacobsa i operatory Niemyckiego, teoria funkcji zmiennej rzeczywistej, analiza zespolona, analiza funkcjonalna, teoria szeregów ortogonalnych, metody optymizacji, teoria dystrybucji, rachunek operatorów, teoria miary, topologia przestrzeni liniowych, zagadnienie aproksymacyjne.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska