Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika ¦l±ska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


Zakłady naukowe w Instytucie Matematyki

Zakład Algebry
Zakład Analizy i Topologii
Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej
Zakład Informatyki


Zakład Algebry

Seminarium Zakładu

prof. dr hab. Aleksander Iwanow, profesor zwyczajny, kierownik zakładu

prof. dr hab. Olga Macedońska-Nosalska, Honorowy Profesor Politechniki ¦l±skiej
dr inż. Beata Bajorska-Harapińska, st. wykładowca, kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Chemicznym
dr Lech Bartłomiejczyk, instruktor
dr inż. Agnieszka Bier, adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji
mgr inż. Tomasz Borecki, instruktor
mgr Karol Duda, asystent
mgr Joanna Dutka, doktorant
dr inż. Piotr Gawron, st. wykładowca, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych, kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Matematyki Stosowanej, Pełnomocnik Dziekana ds. Informatycznej Obsługi Zajęć Dydaktycznych
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. P¦, Dziekan, Dyrektor Instytutu
mgr inż. Martyna Maciaszczyk, asystent
dr inż. Bartłomiej Pawlik, asystent
dr inż. Piotr Słanina, wykładowca
dr inż. Roksana Słowik, adiunkt
dr inż. Witold Tomaszewski, instruktor
dr hab. inż. Adam Woryna, prof. P¦
dr inż. Marek Żabka, st. wykładowca, opiekun laboratorium


Zakład Algebry powstał w 1988 roku (pocz±tkowo jako Zakład Teorii Grup). Tematyka badawcza zakładu obejmuje kombinatoryczna teorie grup i półgrup, badanie grup macierzy nieskończonych, metody komputerowe w teorii grup oraz algebrę uniwersaln± i logikę. Pracownicy zakładu współpracuj± z wieloma o¶rodkami algebraicznymi w kraju i zagranica. Organizowali międzynarodowe konferencje „Groups and Group Rings”, „Groups and Their Actions”, współpracuj± ze Studenckim Kołem Naukowym Matematyków. Aktywna działalno¶ć naukowa zaowocowała ostatnio obron± habilitacji i kilku doktoratów.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika ¦l±ska