Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopismo

Monografie

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


1576
zmarł Girolamo Cardano, włoski matematyk i filozof (ur. 1501)

1899
urodził się Juliusz Schauder, matematyk polski (zm. 1943)

Zakłady naukowe w Instytucie Matematyki

Zakład Algebry
Zakład Analizy i Topologii
Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej
Zakład Informatyki


Zakład Algebry

Seminarium Zakładu

prof. dr hab. Aleksander Iwanow, profesor zwyczajny, kierownik zakładu

prof. dr hab. Olga Macedońska-Nosalska, Honorowy Profesor Politechniki Śląskiej
dr inż. Beata Bajorska-Harapińska, adiunkt, kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Chemicznym
dr inż. Agnieszka Bier, adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji
mgr Joanna Dutka, doktorant
dr inż. Piotr Gawron, st. wykładowca, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych, kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Matematyki Stosowanej, Pełnomocnik Dziekana ds. Informatycznej Obsługi Zajęć Dydaktycznych
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. Pol. Śl., Dziekan, Dyrektor Instytutu
mgr inż. Martyna Maciaszczyk, asystent
mgr inż. Bartłomiej Pawlik, asystent
dr inż. Piotr Słanina, instruktor
dr inż. Roksana Słowik, adiunkt
dr inż. Witold Tomaszewski, instruktor
dr inż. Adam Woryna, adiunkt
dr inż. Marek Żabka, st. wykładowca, opiekun laboratorium
mgr inż. Sebastian Żurek, doktorant


Zakład Algebry powstał w 1988 roku (początkowo jako Zakład Teorii Grup). Tematyka badawcza zakładu obejmuje kombinatoryczna teorie grup i półgrup, badanie grup macierzy nieskończonych, metody komputerowe w teorii grup oraz algebrę uniwersalną i logikę. Pracownicy zakładu współpracują z wieloma ośrodkami algebraicznymi w kraju i zagranica. Organizowali międzynarodowe konferencje „Groups and Group Rings”, „Groups and Their Actions”, współpracują ze Studenckim Kołem Naukowym Matematyków. Aktywna działalność naukowa zaowocowała ostatnio obroną habilitacji i kilku doktoratów.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska