Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopismo

Monografie

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


1888
zmarł Rudolf Julius Clausius, niemiecki fizyk i matematyk (ur. 1822)

Zakłady naukowe w Instytucie Matematyki

Zakład Algebry
Zakład Analizy i Topologii
Zakład Matematyki Obliczeniowej i Informatyki
Zakład Metod Probabilistycznych i Symulacyjnych
Zakład Zastosowań Matematyki


Zakład Algebry

Seminarium Zakładu

prof. dr hab. Aleksander Iwanow, prof. zwyczajny, kierownik zakładu

prof. dr hab. Olga Macedońska-Nosalska, Honorowy Profesor Politechniki Śląskiej
dr inż. Beata Bajorska-Harapińska, adiunkt, kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Chemicznym
dr inż. Agnieszka Bier, adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji
mgr Joanna Dutka, doktorant
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. Pol. Śl., Dziekan, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki
mgr inż. Martyna Maciaszczyk, technik
mgr inż. Bartłomiej Pawlik, doktorant
dr inż. Piotr Słanina, adiunkt, kierownik zespołu dydaktycznego CKI Rybnik
dr inż. Roksana Słowik, adiunkt
dr inż. Witold Tomaszewski, instruktor
dr inż. Adam Woryna, adiunkt
dr inż. Marek Żabka, st. wykładowca, opiekun laboratorium
mgr inż. Sebastian Żurek, doktorant


Zakład Algebry powstał w 1988 roku (początkowo jako Zakład Teorii Grup). Tematyka badawcza zakładu obejmuje kombinatoryczna teorie grup i półgrup, badanie grup macierzy nieskończonych, metody komputerowe w teorii grup oraz algebrę uniwersalną i logikę. Pracownicy zakładu współpracują z wieloma ośrodkami algebraicznymi w kraju i zagranica. Organizowali międzynarodowe konferencje „Groups and Group Rings”, „Groups and Their Actions”, współpracują ze Studenckim Kołem Naukowym Matematyków. Aktywna działalność naukowa zaowocowała ostatnio obroną habilitacji i kilku doktoratów.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska