Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopismo

Monografie

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


1576
zmarł Girolamo Cardano, włoski matematyk i filozof (ur. 1501)

1899
urodził się Juliusz Schauder, matematyk polski (zm. 1943)

Seminarium z Algebry
w semestrze letnim 2017/18

 • 20.02.2018 - mgr inż. Joanna Dutka: Kompleksy 2-wymiarowe, kompleksy planarne i Twierdzenie Seiferta-van Kampena.
 • 27.02.2018 - mgr inż. Joanna Dutka: Kompleksy 2-wymiarowe, kompleksy planarne i Twierdzenie Seiferta-van Kampena.
 • 06.03.2018 - dr inż. Adam Woryna wygłosi referat na wspólnym seminarium matematyków (12:45 - 13:45): Automaty jako generatory splotów grup
 • 13.03.2018 - prof. dr hab Waldemar Hołubowski: Algebry Liego macierzy nieskończonych, I
 • 20.03.2018 - Karol Duda i Sławomir Kusiński: Wprowadzenie w przestrzenie hiperboliczne i grupy hiperboliczne
 • 27.03.2018 - dr inż. Bożena Piątek wygłosi referat na wspólnym seminarium matematyków (12:45 - 13:45): Punkty stałe odwzorowań w przestrzeniach geodezyjnych o ograniczonej krzywiźnie
 • 10.04.2018 - mgr inż. Sebastian Żurek: Algebry Liego macierzy nieskończonych, II
 • 17.04.2018 - dr inż. Agnieszka Bier: Grupy IET, I
 • 24.04.2018 - dr inż. Agnieszka Bier: Grupy IET, II
 • 08.05.2018 - Prof. Roman Kossak (CUNY) wygłosi referat na wspólnym seminarium matematyków (12:45 - 13:45): O zastosowaniach modeli niestandardowych
  Abstrakt:
  Każdą nieskończoną strukturę matematyczną można rozszerzyć do struktury, która na ogól nie jest izomorficzna ze strukturą wyjściową, ale zachowuje wszystkie te własności, które są wyrażalne w języku logiki pierwszego rzędu. Pokażę jak można użyć rozszerzenia ciała liczb rzeczywistych do konstrukcji automorfizmu ciała liczb zespolonych, który nie jest sprzężeniem i proste przykłady zastosowań w kombinatoryce i (potencjalnie) w teorii liczb.
 • 15.05.2018 - Prof. Gustavo Fernandez-Alcober (University of Basque Country, Bilbao): Commutators in finite p-groups with 2-generator derived subgroup
  Abstract:
  Let G be a finite p-group whose derived subgroup G' can be generated by 2 elements. If G' is abelian, Guralnick proved that every element of G' is a commutator. We show that the condition that G' should be abelian is not necessary, and furthermore that every element of G' is then a commutator of the form [x,g] for a suitable x from G. This is joint work with Iker de las Heras.
 • 22.05.2018 - Karol Duda i Sławomir Kusiński: Wprowadzenie w grupy hiperboliczne
 • 29.05.2018 - dr inż. Witold Tomaszewski: Geometria automorfizmów grup wolnych, I
 • 05.06.2018 - dr inż. Witold Tomaszewski: Geometria automorfizmów grup wolnych, II


Archiwum:
Seminarium w semestrze zimowym 2016/17
Seminarium w semestrze letnim 2016/17
Seminarium w semestrze zimowym 2017/18
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska