Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopismo

Monografie

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


1856
zmarł Mikołaj Łobaczewski, matematyk rosyjski (ur. 1792)

dr inż. Adam Zielonka

Stanowisko w IM:adiunkt
Pełniona funkcja:opiekun laboratorium
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
MS 509 I
Telefon:032 237 17 88
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Politechnika Śląska, 2001
Stopień doktora:Politechnika Śląska, 2007
Zainteresowania naukowe:Metody numeryczne. Odwrotne zagadnienie przewodnictwa ciepła (wykorzystanie teorii falek w rozwiązywaniu tych zagadnień).
Najważniejsze prace naukowe:
1) wspólnie z Grzymkowski R., Solving one dimensional IHCP by applying Haar's system, Proc. of the microCAD - International Scientific Conference, University of Miscolc, 2004,129-134.
2) wspólnie z Grzymkowski R., Zastosowanie teorii falek w zagadnieniach brzegowych, Wykłady z Modelowania Matematycznego 5, WPKJS, Gliwice 2004.
3) Zastosowanie falki Haar'a w rozwiązywaniu odwrotnych zagadnień brzegowych dla równania dyfuzji nieustalonej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Matematyka-Fizyka, Gliwice 2004, z. 91, s. 355-372.
4) wspólnie z R. Grzymkowski: Solving the axisymmetrical inverse heat conduction problem by applying two dimensional Haar's system. Proc. of the Eurotherm Seminary 82 Numerical Heat Transfer 2005, Gliwice-Cracow, edited by A.J. Nowak, R.A. Białecki, G. Wecel, vol 2, (2005) 513-520.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska