Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


dr hab. inż. Marcin Woźniak

Stanowisko w IM:prof. PŚ
Pełniona funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Lokalnej Administracji Bezpieczeństwa Informacji oraz Lokalny pełnomocnik ochrony danych osobowych (LPODO)
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
MS 516
Telefon:032 237 19 83
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Politechnika Śląska, 2007
Stopień doktora:Politechnika Śląska
Stopień doktora
habilitowanego:
Politechnika Częstochowska, 2019
Zainteresowania naukowe:modelowanie systemów, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, wnioskowanie rozmyte, algorytmy pozyskiwanie wiedzy
Najważniejsze prace naukowe:
1. A. Nowak, M.Woźniak: Analysis of the active module mechatronical systems. Zbiór refer. Konferencji "Mechanika 2008", Kaunas 2008
2. A. Nowak., M. Woźniak: Algorithm for optimization of the active module by use of the genetic algorithm. Acta Mechanica Slovaca, ISNN 1335-2393, Košice 3C/2008, str. 307-316
3. A. Nowak, M.Woźniak: Multiresolution derives analysis of module mechatronical systems. Mechanika Nr.6(74), ISNN 1392-1207, Kaunas 2008, str. 45-51
4. A. Nowak, M.Woźniak: Optimization of the active vibroisolation system for operator's cabin with the hydropneumatical element. Transactions of the Universities of Košice, ISSN 1335-2334, Košice 3/2009, str. 113-116
5. A. Nowak, M.Woźniak: The model of the active control system for vibration isolation of the cabin of the vehicle based on an artificial neural network. Zbornik Referátov 51. Medzinárodná verdická konferencia katedier castr a mechanizmov strojov, Košice-Slovensky Raj 2010, str. 219-224,
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska