Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


dr inż. Zdzisław Sroczyński

Stanowisko w IM:adiunkt
Pełniona funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Bazy Ekspertów i Aparatury, opiekun laboratorium
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
MS 509 II
Telefon:032 237 13 41
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Politechnika Śląska, 1997
Zainteresowania naukowe:Technologie internetowe, jezyki opisu dokumentów, rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie jezyków.
Hobby:Podróże, modelarstwo.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Prezentacja dokumentów internetowych zawierających złożoną notację matematyczną dla potrzeb osób niewidomych, Studia Informatica vol. 24, No 3 (55), Gliwice 2003.
2) Serwer WWW jako serwer dokumentów zawierających złożoną notację matematyczną, Studia Informatica vol. 23, No 2B (49), Gliwice 2002.
3) MathML - język opisu wyrażeń matematycznych w dokumentach internetowych, Studia Informatica vol. 21, No 3 (41), Gliwice 2000
4) Automatyczne rozpoznawanie struktury dokumentów zawierających złożoną notację matematyczną - materiały XI Konferencji Sieci Komputerowe.
5) E-learning szansą edukacyjną dla niepełnosprawnych. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne, [współautor: J. Żukowska-Budka] w: Internet w społeczeństwie informacyjnym (red. A. Grzywak).
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska