Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopismo

Monografie

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


dr Beata Sikora

Stanowisko w IM:adiunkt
Pełniona funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Projektami
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
MS 525, AEiI 622a
Telefon:032 237 12 03
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Uniwersytet Śląski, 1995
Stopień doktora:Politechnika Śląska, 2002
Zainteresowania naukowe:Teoria sterowania: sterowalność układów dynamicznych z opóźnieniami; analiza danych; e-learning
Najważniejsze prace naukowe:
1) B. Sikora, On the constrained controllability of dynamical systems with multiple delays in the state, Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 2003, vol. 13, no 4, 469-479;
2) M. Sikora, B. Sikora, Application of machine learning for prediction a methane concentration in a coal-mine, Arch. Mining Sci., 2006, vol. 51, no 4, 475-492;
3) B. Sikora, J. Klamka, On constrained stochastic controllability of dynamical systems with multiple delays in control, Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci., 2012, vol. 60 no. 2, 301-305;
4) M. Sikora, B. Sikora., Improving prediction models applied in systems monitoring natural hazards and machinery, Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 2012 vol. 22 no. 2, 477-491;
5) J. Kabiesz, B. Sikora, M. Sikora, Ł. Wróbel, Application of rule-based models for seismic hazard prediction in coal mines, Acta Montanistica Slovaca, 2013, vol 18, no 3, 262-277;
6) B. Sikora, Controllability of time-delay fractional systems with and without constraints, IET Control Theory Appl., 2016, vol. 10, no 3, 320-327
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska