Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopismo

Monografie

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


dr Szymon Rabsztyn

Stanowisko w IM:st. wykładowca
Pełniona funkcja:kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Elektrycznym
Zakład naukowy:Zakład Zastosowań Matematyki
Pokój do pracy
i konsultacji:
MS 407
Telefon:032 237 17 89
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Uniwersytet Śląski, 1973
Stopień doktora:Uniwersytet Wrocławski, 1977
Zainteresowania naukowe:Zastosownie metod matematycznych przy rozwiązywaniu różnych problemów fizyki teoretycznej
Najważniejsze prace naukowe:
1) On definition of trace class operators on Hilbert spaces, Demonstratio Math. 2 (2000), pp. 373-378 (in collaboration with St. Kiełtyka).
2) Przestrzenie Hilberta, operatory liniowe zwarte. Materiały do awiczen i wykładów w formie zadan. Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2001.
3) O problemie liniowo kwadratowym dla układów ze skokowo zmieniającymi sie parametrami, XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 24-27 czerwca 2002 (in collaboration with A. Czornik and A. Nawrat and A. Świerniak).
4) On the stability of one dimensional discrete-time jump linear systems, Archives of Control Sciences, Vol. 13(XLIX), (2003), pp. 5-16 (in collaboration with A. Czornik and A. Nawrat).
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska