Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika ¦l±ska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


dr hab. Iwona Nowak

Stanowisko w IM:prof. P¦
Pełniona funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranic±, Kształcenia Międzynarodowego oraz Rekrutacji studentów zagranicznych na pełne studia, Wydziałowy Koordynator programu ERASMUS
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
MS 509 I
Telefon:032 237 17 88
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Politechnika ¦l±ska, 1995
Stopień doktora:Politechnika ¦l±ska, 2003
Stopień doktora
habilitowanego:
Politechnika ¦l±ska, 2019
Zainteresowania naukowe:Zagadnienia odwrotne. Analiza wrażliwo¶ci. Metoda Elementów Brzegowych, metody optymalizacji; heurystyczne metody numeryczne (algorytmy genetyczne i mrówkowe)
Najważniejsze prace naukowe:
1. Iwona Nowak, Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak "An effective 3-D inverse procedure to retrieve cooling conditions in an aluminum alloy continuous casting problem" Applied Thermal Engineering 30(10), (2010), pp.1140-1151
2. Iwona Nowak, Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak "Application of Bezier Surfaces to the 3-D Inverse Geometry Problem in Continuous Casting", Inverse Problems in Science and Engineering 19(1), (2011), pp.78-86.
3. Edyta Hetmaniok, Iwona Nowak, Damian Słota, Roman Wituła "Application of the homotopy perturbation method for the solution of inverse heat conduction problem" International Communications in Heat and Mass Transfer 39(1), (2012), pp.30?35
4. Grzegorz Nowak, Iwona Nowak "Shape Design of Internal Cooling Passages within the Turbine Blade" Engineering Optimization 44(4), (2012), pp. 449-466
5. Grzegorz Nowak, Iwona Nowak: "Optimization of Airfoil's Cooling Passages" in "Cooling Systems: Energy, Engineering and Applications", Aaron I. Shanley (eds.), pp. 99-134, Nova Science, New York 2011.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika ¦l±ska