Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika ¦l±ska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopisma

Monografie

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


dr inż. Elwira Mateja-Losa

Stanowisko w IM:instruktor
Pełniona funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Kontroli Zarz±dczej
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
MS 415
Telefon:032 237 20 59
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Politechnika ¦l±ska, 1996
Stopień doktora:Politechnika ¦l±ska, 2007
Zainteresowania naukowe:Zastosowanie matematyki w zagadnieniach zwiz±nych z zarz±dzaniem i ekonomi±. Metoda Dynamiki Systemowej.
Najważniejsze prace naukowe:
1) On some binary programming for minimalization of pollutants emission. [W:] Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej nr 1411, Matematyka, z. 84, Gliwice 1999, s. 177-193.
2) Optymalizacja nakładów na ograniczenie emisji towarzysz±cej spalaniu węgla. Wydawnictwo Politechniki ¦l±skiej, Monografia, Gliwice 2000, (współautorstwo: J. Żelinski, J. Konieczynski, A. Pason-Konieczynska).
3) Some case study of optimization and simulation for supporting of learning. [W:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2004. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, s.415-421 (współautorstwo E. Kasperska).
4) Upraszczanie struktur systemów przy pomocy symulacji na modelach typu hybrydowego ? aspekt wspomagania decyzji. [W:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2005. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, s. 418-425, (współautorstwo E. Kasperska)
5) Simulation embedded in optimization - a key for the effective learning process in (about) complex, dynamical systems. [W:] Computational science - ICCS 2005: 5th International conference, Atlanta, USA, May 22-25, 2005. Proceedings Part3. V. S. Sunderman (red.), Berlin, Springer Verlag, 2005, s. 1040-1043, (współautorstwo E. Kasperska)
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika ¦l±ska