Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


dr Zbigniew Marszałek

Stanowisko w IM:st. wykładowca
Pełniona funkcja:opiekun laboratorium
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
MS 516
Telefon:032 237 19 83
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Uniwersytet Śląski, 1978
Stopień doktora:Politechnika Śląska, 1986
Zainteresowania naukowe:Złożoność obliczeniowa algorytmów - programowanie równoległe. Serwery baz danych.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Z. Marszałek, Z. Rymarski, O metodzie interpolacji rodziny wewnętrznych i zewnętrznych pętli histerezy magnetycznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka z. 66, 1983, str. 179-188.
2) Z. Marszałek, Z. Rymarski, Metoda aproksymacji histerezy magnetycznej dla komputerowej analizy obwodów nieliniowych. Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej nr 1.8 Teoria Obwodów i Układów Elektrycznych, 1980, str. 144-148.
3) R. Majewski, Z. Marszałek, Iteracyjna metoda analizy żelbetowych belek i tarcz w zakresie fizycznie nieliniowym. Archiwum Inżynierii Lądowej PAN TOM XXXI z. 3/1985, str. 333-344.
4) Z. Marszałek, T. Grządziel, E. Gwarońska, Rozwiązywanie dużych układów równań liniowych w metodzie elementów skończonych dla analizy statycznej przestrzennych układów prętowych. Zastosowania informatyki w projektowaniu budownictwa, str. 131-138, INFOPRO - 85.
5) Z. Marszałek, J. Czopik, K. Nowak, A. Trojnar, O algebraicznej metodzie rekonstrukcji obrazów, Sympozjum w Katowicach ? Tomografia magnetyczno-rezonansowa, I 1985, str. 82-87.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska