Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopismo

Monografie

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


1840
zmarł Simeon Poisson, francuski matematyk i fizyk (ur. 1781)

1849
urodził się Felix Klein, matematyk niemiecki (zm. 1927)

dr Ewa Łobos

Stanowisko w IM:instruktor
Pełniona funkcja:kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
MS 415, AEiI 622a
Telefon:032 237 12 03
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Uniwersytet Wrocławski, 1994
Stopień doktora:Politechnika Śląska, 2002
Zainteresowania naukowe:Zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Genetyka populacyjna. Dynamika populacyjna. Niezawodność i optymalizacja systemów technicznych.
Najważniejsze prace naukowe:
1) I .Zimoch, E. Łobos, Analysis of Spatial Water Quality Changes in Water Pipe Network as a Function that Describes THM Formation, Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, No. 3A, pp. 627-631; ISSN 1230-1485
2) E. Łobos, B. Sikora, Advanced calculus - selected topics, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s.282, ISBN 978-83-7335-625-2
3) E. Łobos, J. Macura, Mathematical competencies of engineering students, ICEE-2010 Proceedings , International Conference on Engineering Education, July 18-22,2010,Gliwice, ISSN 1562-3580
4) I. Zimoch, E. Łobos, Application of Theil's statistics to the calibration of dynamic water supply model, Environment Protection Engineering, 2010, Vol. 36, pp. 105-115
5) E.Łobos, I. Zimoch, Influence of Operation Parameters of Water Treatment Plant Exploitation on Trihalometane Concentration in Clorinated Water, XII International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Gdańsk 2011
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska