Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopismo

Monografie

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


1662
zmarł Blaise Pascal, filozof, matematyk i fizyk francuski (ur. 1623)

dr hab. inż. Elżbieta Kasperska

Stanowisko w IM:adiunkt
Pełniona funkcja:
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
MS 516
Telefon:032 237 19 83
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Politechnika Śląska, 1978
Stopień doktora:PAN Warszawa, 1990
Stopień doktora
habilitowanego:
Uniwersytet Warszawski, 2011
Zainteresowania naukowe:Modelowanie i symulacja. Metoda Dynamiki Systemowej. Optymalizacja zanurzona w symulacje procesów społeczno-ekonomicznych. Cybernetyka w zarządzaniu.
Hobby:Kwiaty, urządzanie wnetrz.
Najważniejsze prace naukowe:
1) E. Kasperska, Metodologia budowy i wykorzystania modeli ewolucyjnych w aspekcie uczenia się (w) organizacji społeczno gospodarczej, Monografia nr 196, Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 397 s.
2) E. Kasperska, E. Mateja ? Losa, D. Słota, Comparison of simulation and optimization possibilities for languages DYNAMO and COSMIC & COSMOS ? on a base of the chosen models, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3991, Berlin, Springer, 2006, 24-29.
3) E. Kasperska, D. Słota, Optimization embedded in simulation on models type system dynamics ? some case study, Lecture Notes in Computer Science 3514, Berlin, Springer, 2005, 837-842.
4) E. Kasperska, E. Mateja-Losa, Simulation embedded in optimization ? a key for the effective learning process in (about) complex, dynamical systems, Lecture Notes in Computer Science 3516, Berlin, Springer, 2005, 1040-1043.
5) E. Kasperska, D. Słota, The estimation of the mathematical exactness of system dynamics method on the base of some economics system, Lecture Notes in Computer Science 3037, Berlin, Springer, 2004, 634-637.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska