Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika ¦l±ska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Instytucie

Z życia Instytutu

Dyrekcja

Sekretariat

Pracownicy

Zakłady naukowe

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka IM

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


dr hab. inż. Edyta Hetmaniok

Stanowisko w IM:prof. P¦
Pełniona funkcja:Prodziekan ds. Studenckich
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
MS 512
Telefon:032 237 20 33
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Politechnika ¦l±ska, 2000
Stopień doktora:Politechnika ¦l±ska, 2005
Stopień doktora
habilitowanego:
Politechnika Częstochowska, 2016
Zainteresowania naukowe:Metody numeryczne, równania różniczkowe, fizyka j±dra atomowego, modele struktury j±dra atomowego.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Edyta Hetmaniok, Adam Zielonka, Solving the inverse heat conduction problem by using the ant colony optimization algorithm, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2009, Zielona-Góra, Poland, 18-21 May 2009. Short papers. Eds: M. Kuczma, K. Wilmański, W. Szajna. Zielona-Góra : University of Zielona Góra Press, 2009, s. 205-206
2) Roman Wituła, Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Prodinger's algebraic identities and their applications, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2010, vol. 64 no. 2, s. 225-237
3) Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka, Solution of the inverse heat conduction problem by using the ABC algorithm, Lecture Notes in Computer Science, 2010, vol. 6086, s. 659-668
4) Radosław Grzymkowski, Edyta Hetmaniok, Stanisław Kiełtyka, Elementy programowania matematycznego (Wykłady z Modelowania Matematycznego 8), Gliwice, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2010
5) Roman Wituła, Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka, Solution of the two-phase Stefan problem by using the Picard 's iterative method, Thermal Sci.ence, 2011 vol. 15 suppl. 1, s. S21-S26.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika ¦l±ska